Kamerbrief appreciatie CETA-verklaring

Minister Ploumen (BZ) stuurt een appreciatie van de CETA-verklaring aan de Tweede Kamer. De verklaring bestaat uit een inleiding gevolgd door verschillende paragrafen. Met
deze verklaring geven Canada, de EU en haar lidstaten een heldere boodschap af
over wat zij op gevoelige terreinen zijn overeengekomen.