Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging over Meststoffenwet

Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet. Dit in verband met de invoering van een stelstel van fosfaatrechten.