Beantwoording Kamervragen over rapport Schone Kleren Campagne over kledingproductie in India

Antwoorden van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op vragen van het Kamerlid Gesthuizen (SP) over het bericht dat Nederlandse bedrijven in India kleding laten produceren onder het minimumloon.