Brief Multilateraal instrument BEPS

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over het multilateraal instrument om op efficiënte wijze belastingverdragen aan te passen aan de nieuwe verdrags-gerelateerde OESO-standaarden om belastingontwijking te voorkomen.