Beantwoording Kamervragen over declaraties bestuurders Universiteit Utrecht

Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de vragen van de leden van Dijk (SP) en
Duisenberg (VVD) over hoge declaraties van bestuurders van de Universiteit Utrecht.