Quickscans amendementen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2017, naar de Tweede Kamer.