Kamerbrief over informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen

Minister Koenders (BZ) stuurt de Tweede Kamer 8 fiches, die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 1: Mededeling en verordening Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt;
Fiche 2: Herziening regelgevend kader voor elektronische communicatie;
Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt;
Fiche 4: Richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt;
Fiche 5: Verordening online diensten omroeporganisatie;
Fiche 6: Richtlijn en verordening Leesgehandicaptenverdrag (Verdrag van Marrakesh);
Fiche 7: Dual-Useverordening;
Fiche 8: Voorstel Interinstitutioneel Akkoord voor een verplicht transparantieregister;