Kamerbrief over financiële gegevens sociaal domein 2015 per gemeente

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer financiële gegevens van het sociaal domein 2015 per gemeente.

Onder ‘Zie ook’  is een link opgenomen naar een pagina waar toelichting bij de berekening van de cijfers in het overzicht per gemeente wordt gegeven.