Kamerbrief over stand van zaken waterveiligheid en waterkwaliteit 14 november 2016

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken ten aanzien van diverse wateronderwerpen. Zij doet dit in aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water van 14 november 2016. Zij stuurt 2 rapporten over waterveiligheid en waterkwaliteit mee met de brief. Daarnaast gaat zij in op enkele moties.