Beantwoording Kamervragen evaluatie Wet Gratis Schoolboeken

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 6 september 2016 en de daarbij behorende bijlage inzake de Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken.