Beantwoording Kamervragen over subsidie voor het tijdschrift OneWorld

Minister Koenders (BZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Ten Broeke (VVD) over de subsidie voor het tijdschrift OneWorld.