Kamerbnrief over uitkomst bemiddeling KNRM - Noordgat

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het gesprek over het geschil tussen Rederij Noordgat en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij KNMR). Ook bespreekt zij de mogelijkheid en wenselijkheid van een geschillencommissie.