Kamerbrief implementatie richtlijn kostenreductie breedband

Minister Kamp (EZ) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over richtlijn kostenreductie
breedband. In deze brief geef de minister aan wat de achtergronden zijn van de richtlijn, de reden van vertraging van de implementatie en de vervolgstappen.