Kamerbrief taakopdracht Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de taakopdracht aan de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid. De Studiegroep IO werkt aan een advies over de verbetering van het functioneren van de digitale overheid en de daarbij behorende noodzakelijke financiering en de vereenvoudiging van de governance van de digitale overheid.