Kabinetsappreciatie Commissiewerkprogramma 2017

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) stuurt namens het kabinet een appreciatie naar de Tweede Kamer van het werkprogramma voor 2017 van de Europese Commissie.