Kamerbrief over voortgang Operatie Basisregistratie Personen (BRP)

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van Operatie BRP, het programma dat zorg draagt voor de realisatie en de implementatie van de nieuwe technische voorzieningen voor het bijhouden en verstrekken van persoonsgegevens, de Basisregistratie Personen (BRP) en zendt ook hierbij de zesde voortgangsrapportage van het programma, over de periode april 2016 tot en met september 2016.