Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof (inclusief Memorie van Toelichting)

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken