Kamerbrief over voortgang inburgering

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de omvang van de groep inburgeringsplichtigen die het inburgeringsexamen binnen drie jaar heeft gehaald.