Kamerbrief aanbieding derde voortgangsrapportages Lerarenagenda, tweede voortgangsrapportage Sectorakkoorden po en vo en Arbeidsmarktbrief

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) sturen de derde voortgangsrapportage Lerarenagenda, tweede voortgangsrapportage Sectorakkoorden en de jaarlijkse Arbeidsmarktbrief aan de Tweede Kamer. Deze brieven beschrijven de voortgang op tal van terreinen in het onderwijs.