Openstelling van de SDE+ in 2017

Minister Kamp (EZ) informeert Tweede Kamer over openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie+ (SDE+) in 2017.