Beantwoording Kamervragen over de financiële positie van geneeskundestudenten als coassistent

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt nadere vragen van de Kamerleden van de fracties D66 en GroenLinks in de Eerste Kamer over de financiële positie van geneeskundestudenten als coassistent.