Kamerbrief Uitkomst evaluatie aanbevelingen commissie Gunning en heroriëntatie personenregister kinderopvang

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer zijn reactie op de uitkomst van de evaluatie aanbevelingen commissie Gunning en informeert de Kamer tevens over de uitkomst van de heroriëntatie naar de invoering van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.