Rapport Analyse ruimtelijke plannen

Het  rapport biedt inzicht in de ruimtelijke doorwerking van de beperkingengebieden voor de luchthaven Maastricht Aachen Airport in het kader van geluid, veiligheid, hoogte en aanvaringen met vogels.