Kamerbrief toekomst ouderparticipatiecreches

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de eerste resultaten van een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van opc’s.