Beantwoording Kamervragen over de gemeente Utrecht en de Leerplichtwet

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Bruins (CU) en Bisschop (SGP) over het bericht dat de gemeente Utrecht niet in lijn handelt met de Leerplichtwet en het wettelijk vastgestelde model.