Kamerbrief over 10e voortgangsrapportage passend onderwijs

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de 10e Voortgangsrapportage passend onderwijs.

Leraren, scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hebben zich samen ingezet om passend onderwijs vorm te geven in de praktijk.  De resultaten die voor ogen waren bij de invoering ervan, zijn nog niet overal behaald. Staatssecretaris Dekker doet in deze brief voorstellen om tot verbetering te komen.

Bijlagen