Beantwoording vragen over DBA naar aanleiding van Kamerdebat met minister SZW en staatssecretaris Financiën op donderdag 8 december en nav Tweede Voortgangsrapportage DBA dd 18 november 2016

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van vragen rond DBA naar aanleiding van de Tweede Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) dd 18 november 2016.