Kamerbrief met Kabinetsreactie op rapport 'Kind en ouders in de 21e eeuw'

Minister Van der Steur (VenJ) stuurt het rapport 'Kind en ouder in de 21e eeuw' van de Staatscommissie Herijking Ouderschap naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij de Kabinetsreactie op het rapport.