Kamerbrief uitvoering motie over het overdragen aan provincie Flevoland van het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de leden Heerema en Geurts over het overdragen aan de provincie Flevoland van het dierenwelzijn.