Kamerbrief Uitslag van de tweede tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het windenergiegebied Borssele

Hierbij treft u de Kamerbrief met de uitslag van de tweede tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het windenergiegebied Borssele.