Beantwoording Kamervragen over vochtige doekjes in het afvalwaterstelsel

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid Smaling (SP) over vochtige doekjes in het afvalwaterstelsel.