Beantwoording vragen over de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gewasbescherming in glastuinbouw en open teelt

Staatssecretaris Dijksma beantwoordt vragen van de fracties van de Tweede Kamer. De fracties hadden vragen gesteld over de wijziging van het
Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gewasbescherming in glastuinbouw en open teelt.