Kamerbrief Reactie op het rapport ‘Vergeten toeslagen’

Staatssecretaris Wiebes reageert op het rapport ‘Vergeten toeslagen’, waarin wordt geconcludeerd dat van de huishoudens die recht hebben op huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag, 1 op de 7 tenminste één toeslag laat liggen. Dat er sprake is van niet-gebruik wordt door het kabinet herkend en onderkend. Om die reden worden burgers via verschillende kanalen actief gewezen op hun eventuele recht op toeslagen.