Kamerbrief voortgangsrapportage Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven. In deze 3e voortgangsrapportage ga hij in op het advies ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’ van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) en op de implementatie van het advies van de Denktank Aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven, getiteld ‘In transitie! Nederland
internationaal toonaangevend in proefdiervrije innovaties’. Tevens informeert hij de Kamer over de jaarrapportage van de NVWA, over enkele andere adviezen van het NCad en over de voortgang met betrekking tot een aantal speerpunten.