Kamerbrief arbeid en zorg

Minister Asscher (SZW) behandelt in deze brief aan de Tweede Kamer de volgende punten 1. Terugblik
2. SER advies en de arbeid- en zorgbijeenkomst 2016
3. Vooruitblik en nieuwe acties van het kabinet.

Een afschrift van deze brief is aan de Eerste Kamer gezonden.