Brief derivatencommissie aan minister Dijsselbloem

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede het definitieve herstelkader voor de herbeoordeling van rentederivaten in het mkb. Het kader is opgesteld door een commissie van drie onafhankelijke deskundigen en overeengekomen met de betrokken banken. De banken kunnen nu op zorgvuldige en efficiënte wijze uitvoering geven aan het herstelkader en hun klanten informeren over het proces en de planning van het doorlopen van de stappen van het herstelkader.