Aanbieding Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over Beleidskader ACM voor de zorg

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beleidskader van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de zorg.