Kamerbrief Focusonderwerp en aanpak beleidsdoorlichtingen

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief waarin wordt ingegaan op de invulling van het focusonderwerp ‘de kwaliteit van beleidsdoorlichtingen’ voor de verantwoording over het jaar 2016.