Kamerbrief over ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.