Kamerbrief met kabinetsreactie IBO verkeershandhaving

Minister Van der Steur (VenJ) stuurt het rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) 'Verkeershandhaving' naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij zijn beleidsreactie op het rapport. Ook informeert hij de Kamer over de inzet van de politie op de verkeershandhaving.