Kamerbrief met reactie op bezwaren tegen onteigeningsregeling Omgevingswet,

Minister Schultz van Haegen (IenM) reageert in haar brief aan de Tweede Kamer op bezwaren van de Kamer tegen de onteigeningsregeling in de nieuwe Omgevingswet. Zij doet dit onder meer naar aanleiding van de motie van de Kamerleden VeldmanĀ  (VVD) en Ronnes (CDA).