Beantwoording Kamervragen over de voortdurende zorgelijke situatie bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS), mede namens minister Van der Steur (VenJ), op de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over de voortdurende zorgelijke situatie bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid.