Memorie van antwoord over handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief

Memorie van antwoord bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming van de ouders.