Aanbieding continuïteitsrapportage Belastingdienst en enkele andere op de Belastingdienst betrekking hebbende stukken

Staatssecretaris Wiebes stuurt de Tweede Kamer de continuïteitsrapportage Belastingdienst en enkele andere op de Belastingdienst betrekking hebbende stukken.