Kamerbrief met kabinetsreactie op motie Van Dam

Minister Plasterk (BZK) en minister Asscher (SZW) sturen de Tweede Kamer een reactie op de motie Van Dam. Deze motie “verzoekt het kabinet uit te werken hoe het uit- en overdragen van gedeelde waarden en het versterken van de onderlinge verbondenheid in de samenleving in het beleid terug kan komen”.