Kamerbrief brieven bijzondere bijstand en reactie motie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer dat hij de wens van de Kamer begrijpt voor een maatwerkoplossing voor mensen wier leenbijstand is omgezet in een gift. Hij ziet echter geen mogelijkheden om tot een juridisch goed verdedigbare en ook betaalbare oplossing te komen.