Kamerbrief over aanbesteding Regeringsvliegtuig

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de Europese aanbesteding voor de vervanging van het regeringsvliegtuig, de PH-KBX.