Kamerbrief over uitvoering motie om de verstrekking van nieuwe subsidie voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales stop te zetten

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering motie Jan Vos c.s. om de verstrekking van nieuwe SDE+ subsidie voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales stop te zetten.