Beantwoording Kamervragen over verzekeraars die WAO- en WIA-verzekeringen niet door laten lopen tot de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Vermeij (PvdA) over het bericht dat ‘verzekeraars WAO- en WIA-verzekeringen niet door laten lopen tot de AOW-leeftijd’.