Kamerbrief aandachtspunten gemeenten harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over gesprekken met gemeenten over het wetsvoorstel om tot één type voorschoolse voorziening komen. Tijdens de gesprekken is gepeild waar gemeenten tegenaan lopen bij de omzetting.